+420 777 364 188
celadenskaberuska@seznam.cz

OP VVV

Operační program věda, výzkum, vzdělávání 2016 - 2018

Mateřská škola Čeladenská beruška, p.o. využila výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a předložila projektovou žádost řídícímu orgánu operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) k výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušovaného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Na základě této žádosti byl schválen projekt „Předškolní vzdělávání v MŠ Čeladenská beruška“.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001450

Cílem projektu je zvýšení kvality  předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Projekt  umožňuje  personální posílení o chůvy v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí.

Cílové skupiny projektu jsou děti navštěvující mateřskou školu, které budou ovlivněny personální podporou a rodiče dětí navštěvující mateřskou školu, kteří se budou aktivně účastnit odborně zaměřených tematických setkávání v mateřské škole.

Projekt „Předškolní vzdělávání v MŠ Čeladenská beruška“ je spolufinancován Evropskou unií.

Odkaz na ESI fondy: http://www.strukturalni-fondy.cz

Odkaz na OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv

 

Zápis
Projekty
Třídy
Ekoškola

Co potřebují děti do školky

Jak se mám svému dítěti před vstupem do školky věnovat?

VÍCE INFORMACÍ

NOVINKY - CO JE U NÁS NOVÉHO?

MÁTE DOTAZ? Napište nám.

kod