+420 777 364 188
celadenskaberuska@seznam.cz

akce ekoškoly

6. Krok Ekoškoly - INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE
Dáváme vědět o tom, co děláme v rámci programu Ekoškola uvnitř i vně školy. Zároveň rozšiřujeme spolupráci i mimo Ekotým. Dochází tím k zviditelnění a pochopení naší činnosti a motivaci okolí k zapojení do práce v programu.

INFORMACE JSOU SEŘAZENY POSTUPNĚ CHRONOLOGICKY

odkazy na články zveřejněné v různých médiích nalznete dole na této stránce

 

 

REPORTÁŽ - Akce "Z"

 

Že máte, nebo také nemáte představu o takové akci a právě proto si čtete tento příspěvek? Tak děti v tom měly jasno, akce „Z“ je přeci akce „zmrzlina“, ale zrovna o mlsání to nebylo. Akcí „Z“ jsme nazvali úklidovou akci naší školkové zahrady, jejíž účast byla dobrovolná, stejně jako její předchozí akce „S Ekoškolou uklidíme  Čeladnou“.  V obou případech jsme uvítali rekordní počet účastníků z řad dospělých i dětí. Obě akce se nesly v atmosféře s chutí do toho a vše je hotovo, práce šlechtí, nebo taky ten umí to a ten zas tohle, a všichni dohromady udělají moc. A závěr? Máme tady krásně, na Čeladné.

 

Lucie Kaločová

 

 Akce "Z" jako zahrada.

 

REPORTÁŽ - Ekoškola je strhujícím příběhem škol, které se rozhodly změnit sebe a své okolí

Po dvou letech prožitků a práce jsme plni očekávání přivítali auditorský tým, který ověřoval, jestli naše úsilí odpovídá kritériím a můžeme se dále nazývat Ekoškolou. Paní auditorky pečlivě prostudovaly materiály dokládající práci celého Ekotýmu a v rozhovoru s dětmi i dospělými zjišťovali co, proč a jak v Ekoškole děláme. K pozitivnímu hodnocení a obhajobě titulu přispěla skvělá prezentace členů Ekotýmu. Ti se v činnosti Ekoškoly orientují a svou aktivitou ovlivňují životní prostředí nejen ve škole, ale i u sebe doma a ve svém okolí. Obhájit mezinárodní titul Ekoškola není samozřejmostí, je za tím neustálá práce a její náročnost dokládá také fakt, že z prvních Ekoškol v mateřských školách, které získaly titul v roce 2016, se jich k obhajobě přihlásilo pouze 11 z celé České republiky. Celá naše práce se neobejde bez podpory a nebývalé aktivity zaměstnanců školy, rodičů i dětí, za což jim patří velké díky.  Jsme potěšeni, že můžeme takto reprezentovat obec Čeladnou a především spoluvytvářet u dětí vztah k přírodě i s vědomím potřeby ji chránit a vážit si jí.

Jana Bartošová

Děti vysvětlují auditorkám, co v Ekoškole dělají.

 

REPORTÁŽ - Ekoškola v školní družině aneb děti dětem

V lednu jsme měli možnost prezentovat Ekoškolu zástupcům škol a školských zařízení, jejichž ohlasy byly tak pozitivní, že jsme hledali cesty, jak myšlenku Ekoškoly šířit dál. A protože víme, že jsou děti nedílnou součástí Ekotýmu, využili jsme jejich ochotu, aby společně s koordinátorkou navštívili a prezentovali Ekoškolu dětem i dospělým v družině ZŠ Čeladná. Děti z MŠ seznámily starší kamarády a budoucí spolužáky, se 7 kroky Ekoškoly a aktivitami, které ve školce uskutečňujeme k jejich naplnění. Letos se zabýváme tématem Voda, a tak jsme dětem z družiny ukázali i některé pokusy, které jsme si už dříve vyzkoušeli ve školce. Za snahu Ekoškoláků je kamarádi ze školy odměnili sovičkami, které sami vytvořili.

Olga Golasová, Jana Bartošová

Děti vysvětlují, co dělají v Ekoškole.

 

Metodika 7 kroků v podání dětí.

 

Děti sledují a zkouší si pokusy s vodou.

 

REPORTÁŽ - Vodní karneval

Už druhým rokem jsme propojili téma Ekoškoly s karnevalem. Po loňském karnevalu zodpovědných strávníků, kdy se sálem proháněli kuchaři, jahůdky, perníčky i sushi, jsme byli opravdu zvědaví na to, co vymyslí rodiče letos. A nevycházeli jsme z údivu. Děti přišly v maskách s vodou spojených od vodníků, sněhuláků, přes piráty a vodní víly až po rybičky. Ani rodiče se nenechali zahanbit a přišli mnohdy k nepoznání namaskovaní. Nejvíce zaujala rodinka, která si na karneval odskočila z pláže v žabkách s nafukovacím kruhem a maminka v kostýmu plameňáka. Děti nezapomněly i na karnevalu všem zúčastněným představit, co jsme si v tématu Voda naplánovali. Jestli budeme pokračovat v duchu tradice propojení karnevalu s tématem Ekoškoly, můžeme se  příští rok těšit na originální kostýmy z odpadků.

 

Děti představují účastníkům karnevalu plán Ekoškoly.

 

 

REPORTÁŽ - Voda a naše plány na třetí schůzce Ekotýmu

Nejprve jsme si rozdali role, třeba zapisovatele, fotografa, kreslíře, časoměřiče a další.  Děti z Ekotýmu potom poskládaly stopy, které znamenají kroky Ekoškolky. Zkoumáme vodu a jak s ní zacházíme a abychom s ní šetřili. Vymysleli jsme, že pojedeme do skanzenu na exkurzi, na zahradu pořídíme nádrž na vodu, se kterou si potom budeme hrát, na záchodě budeme šetřit vodou a už jsme vyrobili obrázky na záchod a do umývárny, abychom šetřili vodou. 

S pomocí mamky zapsali Jirka a Bára Kahánkovi

A já jenom doplním, že jsme v příjemné atmosféře vyhodnocovali naše „výzkumy“ - zda a jak se nám daří vodou šetřit, ladili jsme naše plány, co bychom letos chtěli a mohli udělat pro zlepšení situace. Některé nápady už děti stihly zrealizovat - třeba vyrobit piktogramy s přeškrtnutou kapkou či nápisy „šetři vodou“ a opatřit jimi všechna umyvadla ve školce. Také všechny vodovodní baterie ve školce už jsou opatřeny perlátory na úsporu vody. Jiné nápady ještě čekají na realizaci – například zkoumání a výroba pomůcek na úsporu vody při splachování WC nebo pořízení nádrže na záchyt dešťové vody, kterou využijí právě děti ke svým hrám. Podstatnou součástí toho, aby se děti skutečně naučily zacházet s vodou šetrně, je porozumění souvislostem. Proto máme v plánu i exkurze na vodní nádrž Šance, do čističky odpadních vod a do Mlýnské doliny ve Valašském muzeu v přírodě.

Gabriela Kahánková

Děti nakreslili, jak vypadá umývárna s nápisem k šetření vodou. 

 

REPORTÁŽ - ŽIJEME EKOŠKOLOU

Ať jsme dělali, co jsme dělali, vše se celý leden točilo kolem Ekoškoly, až se zdálo, že žijeme jen Ekoškolou. S dětmi jsme si povídali o vodě, zjišťovali jsme, k čemu ji potřebujeme, jaké má podoby, kde všude je, jak koluje po zemi a mnohé si ověřovali pokusy a pozorováním. S Ekotýmem jsme dokončili Plán činností na téma Voda a začali plnit první úkoly, abychom naplnili cíle, kterými chceme zlepšit životní prostředí a přivést děti k uvědomění si potřeby jej chránit. Také jsme měli dvě návštěvy spojené s Ekoškolou, jednu vzácnější než druhou.

Pokus - Která voda nezamrzne? S cukrem, octem nebo se solí?

Koloběh vody ve sklenici. Děti pozorují kondenzaci.

 

Návštěva první

První návštěva přijela z velké dálky, byl jím Nepálec Karma Sherpa, který nám přišel vyprávět o tom, jak to mají s vodou v Nepálu. Vyprávěl dětem, jak je příroda v Nepálu nádherná, že sice nemají moře, ale mají spoustu národních parků plných jezer. Z ledovců tečou potůčky a řeky. Dozvěděli jsme se, že v ledovcích Nepálu je třetina zásob pitné vody celého světa. Karma žije střídavě ve vesnici v horách a hlavním městě Katmandu. Ve městě rozhodně nemají v každém domě vodu přivedenou až do bytu. Ve většině domů je voda uprostřed nádvoří, a když chcete mít vodu v bytě, musíte si ji tam odnést. A na vesnici v horách? Tam si berete vodu z řeky. Karmova rodina má postavený nový, moderní dům a do kuchyně, což je zvláštní stavba mimo dům, je přivedena voda. To by nebylo tak překvapivé, kdyby to nebyla voda přímo z řeky. Děti také zajímalo, jestli mají splachovací záchody. No, když si ji na záchod přinesete tak ano, ale ne každý záchod se dá spláchnout, někde totiž mají jen suché záchody. A teplá sprcha, tak tuto vymoženost mají spíše ve městech, kde vodu ohřívají solárními panely. A protože děti doma rodičům nadšeně vyprávěli o Karmovi, pozvali jsme i rodiče na besedu o životě v Nepálu. Povídání s Karmou dětem ukázalo rozdílnost v zemích světa a také nás dospěláky přivedlo k zamyšlení, jestli se ke své přírodě chováme tak, abychom mohli pít vodu přímo z řeky.

Karma vypráví dětem o vodě v Nepálu

 

Návštěva druhá

Druhá návštěva byla mnohem početnější.  V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Frýdlant nad Ostravicí k nám z blízkého okolí přišli zástupci mateřských a základních škol, aby se dozvěděli a inspirovali, jak pracuje Ekoškola v naší mateřské škole. Po úvodním vysvětlení filozofie a principu práce v Ekoškole, se návštěvníků ujali naši nejmenší a provedli je po školce, kde jim ukázali  Ekoškolí nástěnku a vysvětlili, co už se nám podařilo udělat a na co se chystáme. Návštěvníci byli nadšení z toho, že i tak malé děti dokážu pochopit, jak je péče o životní prostředí důležitá a že i svým jednáním přispívají k ochraně přírody. Možná, že i díky prezentaci dětí přibudou v okolí další Ekoškoly.

Účastníci setkání na téma Ekoškola v mateřské škole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zveřejněno ve zpravodaji v únoru 2018

 

3. Schůzka Ekotýmu 2017/2018

proběhne v pondělí 22. 1. 2018 v 16 hodin.

Na schůzce budeme hodnotit dosahování stanovených cílů z plánu činností k tématu "VODA". Domluvíme se na přípravách k blížícímu se auditu a na organizaci prezentace Ekoškoly v rámci MAP, která proběhne v naší MŠ 24. 1. 2018.

 

REPORTÁŽ - Činy jsou více než slova

Tak jsme si to řekli, vyhodnotili. Co vlastně? No přeci to, jak zacházíme s vodou, ať už v naší Čeladenské berušce nebo v domácnostech. Členové Ekotýmu, tedy rodiče s dětmi a zaměstnanci školky, zjistili silné a slabé stránky zodpovědného užívání a ochrany vody. Nelze říci, že bychom byli zcela nezodpovědní, ale našli se i oblasti, které bychom rádi posílili. A protože činy jsou mocnější než slova, plán úkolů nenecháme jen na papíře. S příchodem nového roku máme například v úmyslu navštívit skanzen v Rožnově pod Radhoštěm a zprostředkovat tak dětem poznání toho, jak lidé využívali vodu dříve, například ve mlýně. Mezi mnohými dalšími úkoly je také seznámit děti se způsoby, jak šetřit vodou. Schválně, kolik jich znáte, využíváte vy? Třeba i vás v příštím příspěvku obohatíme našimi nápady.

2. schůzka Ekotýmu prezentace výsledků analýzy vody                                                                     

Děti vyhodnocují lepením smajlíků silné nebo slabé stránky analýzy vody

 

2. Schůzka Ekotýmu 2017/2018

proběhne v pondělí 23. 10. v 16 hodin.

Na schůzce budeme prezentovat výsledky analýzy tématu "VODA", který jste vybrali hlasováním. Analýzu provádí členové Ekotýmu, ale pokud se do ní chcete zapojit i vy, oslovte koordinátorku, Olgu Golasovou (učitelka ve třídě Motýlci). Na základě zjištění Analýzy budeme vytvářet plán činností.

 

1. Schůzka Ekotýmu 2017/2018

Není Vám lhostejné prostředí, ve kterém žijeme a chcete svou aktivitou přispět k jeho udržení a zlepšení? Přidejte se k nám.

Ve středu 27. 9. v 16 hodin bude první letošní schůzka Ekotýmu. V letošním roce se budeme zabývat, na základě Vašeho hlasování, tématem Voda. Zveme všechny stávající členy i nové zájemce do Ekotýmu.

Co je to Ekotým?

Ekotým je tým lidí založený na dobrovolnosti a zájmu dětí, učitelů, provozních zaměstnanců a také třeba rodičů, bývalých rodičích a dětí školy nebo odborníků.

Co v něm členové dělají?

Společně vedou program a naplňují podstatu 7 kroků  na škole. Více se o sedmi krocích dozvíte na 1. schůzce a můžete se rozmyslet, zda chcete být členy Ekotýmu.

 

REPORTÁŽ - Akční den v MŠ Čeladenská beruška - Zahradní slavnost plná lokálního jídla i "zodpovědných aktivit"

článek byl zveřejněn na webu Menu pro změnu v červnu 2017

https://www.eatresponsibly.eu/cs/news/akcni-den-v-ms-beruska-celadna-zahradni-slavnost-plna-lokalniho-jidla-i-zodpovednych-aktivit/

 

 

REPORTÁŽ - Zahradní slavnost s Menu pro změnu

A povedlo se, říkali ti, co přišli na zahradní slavnost s Ekoškolou, která završila naši roční práci Ekotýmu v projektu „Menu pro změnu“.  Tímto děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav úkolů pro děti i dospělé, ale i Vám, kteří jste je se zaujetím a zodpovědně plnili. Delikatesní poděkování patří tatínkovi, který vlastnoručně připravil a servíroval hmyzí dobroty (brouk na talíři), protože mimo jiné, i to mohlo změnit váš pohled na dosavadní jídelníček. Věříme, že některými úkoly a informacemi, jsme ovlivnili vaši budoucí volbu potravin, které více ctí život v nás i kolem nás. Jsme rádi, že činnost Ekoškoly koordinovaná Terezou, má smysl.

Zveřejněno ve zpravodaji obce Čeladná v květnu 2017

 Zahradní slavnost očima dětí

Zahradní slavnost očima dětí.

Děti i dospělí plnili úkoly a dozvídali se zajímavosti
například o pěstování vlastních plodin.

Pan Škraňka a jeho brouci na talíři. Odvážlivci tak
mohli ochutnat třeba smaženou kobylku.

Program obohatili maželé Mošťkovi,
kteří děti vozili na ponících.

V salátovém baru mohli návštěníci ochutnávat výpěstky
ze školní zahrady a od místních farmářů.

 

REPORTÁŽ - Agrobiodiverzita

Jak už jsme Vás začátkem školního roku informovali, jsme v rámci Ekoškoly zapojeni do projektu „Menu pro změnu“, který se zabývá zodpovědnou spotřebou potravin. Náš Ekotým složený ze zástupců dětí i dospělých prozkoumával na podzim otázky týkající se našich každodenních jídelníčků. Z vyhodnocených oblastí jsme se společně rozhodli, že se zaměříme na téma týkající se zachování rozmanitosti různých odrůd plodin, tedy podporu Agrobiodiverzity. Napadlo by Vás, že i přesto, že máme v obchodech zdánlivě širokou paletu plodin, mizí tisíce tradičních odrůd? A jaký máme tedy plán? Dali jsme si za cíl obnovit pěstování plodin dětmi a dospělými na nově zrekonstruované zahradě, která k těmto účelům nebyla doposud využita.  Vlastním pěstováním chceme nejen dětem zprostředkovat poznání různých odrůd plodin od prvopočátku - semínka, až po jejich využití v přípravě a dochucování pokrmů, nebo třeba pitného režimu. A jak se nám to daří?  Nakoupili jsme, naklíčili, zasadili, teď se staráme a čekáme, co nám naše píle přinese. A pokud budeme v pěstování úspěšní, můžete se i Vy těšit na zahradní slavnost, ale o tom až příště…… 

Zveřejněno ve zpravodaji obce Čeladná v květnu 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTÁŽ - Výlet za zachráněnými zvířaty

Není už žádným tajemstvím, že v Čeladenské Berušce trávíme čas v pospolitosti se zvířecími kamarády. A protože starost o ně není samozřejmostí, pravidelně se vracíme k tomuto tématu, které jsme obohatili výletem do záchranné stanice v Bartošovicích. A koho že tam zachraňují? Stanice zajišťuje péči o handicapované volně žijící živočichy, které už zpravidla nelze vypustit do přírody.  Děti měli tak možnost se v návštěvnickém středisku projít jak vnitřní expozicí věnovanou rostlinám a živočichům krajiny Poodří, tak venkovní expozicí živých zvířat. V doprovodu poutavého vyprávění průvodců o osudech zvířat, byli upozorněni na to, že každá záchrana nalezeného zvířete nemusí být právě záchranou. Proto, nebudete-li si ani vy jisti, zavolejte do jakékoliv záchranné stanice dřív, než něco podniknete. To už ví i děti z Berušky.

Zveřejněno ve zpravodaji obce Čeladná v květnu 2017

 

 

REPORTÁŽ - S Ekoškolou jsme uklidili Čeladnou

Uklidili jsme svět, tedy aspoň jeho kousíček. Letos jsme se již podruhé zúčastnili celorepublikové úklidové akce, kterou u nás zorganizovali členové Ekotýmu a pozvali k ní všechny, kteří měli zájem o čisté prostředí ve svém okolí. Vyrazili jsme vybaveni rukavicemi, pytli a vozíkem do míst kolem řeky Čeladenky, kam se školkovými dětmi rádi chodíme.  Musíme pochválit čeladenské občany, že jsme našli velmi málo čerstvých odpadků, zato jsme objevili torzo černé skládky z minulého století. Společnými silami dospělých i dětí jsme naplnili vozík a odpad pak roztřídili. Na závěr jsme se odměnili opečeným buřtem a pocitem z dobře vykonané práce.  Akce se účastnili rodiče společně s dětmi a věříme, že vlastní příklad je tím nejlepším, co jim můžeme předat.

Zveřejněno ve zpravodaji obce Čeladná v květnu 2017

 

 

REPORTÁŽ - Děti z Čeladné se učí, co znamená být zodpovědným strávníkem a šíří osvětu dál

článek byl zveřejněn na webu Menu pro změnu v lednu 2017

https://www.eatresponsibly.eu/cs/news/deti-z-celadne-se-uci-co-znamena-byt-zodpovednym-stravnikem-a-siri-osvetu-dal/

 

 

REPORTÁŽ - Karneval zodpovědných strávníků

Masopust neboli karneval, je obdobím bujaré zábavy spojené s maskami a dopřávání si hojnosti v jídle. A protože se letos v Čeladenské berušce zabýváme jídlem v projektu Menu pro změnu, nemohlo tomu být jinak, než že jsme karneval tematicky motivovali touto naší každodenní potřebou a radostí. Pokud už jste nějakou masopustní veselici chystali, víte, že tomu předcházejí nemalé kuchařské přípravy, které probíhaly i v mateřské škole. V hlasování o to, co dobrého děti uvaří na karneval, vyhrál dort a sušenky. Děti si tak prožily nejen vaření, ale vše co k tomu patří, jako výběr receptu, kreslení nákupního seznamu či postupu vaření, prozkoumávání zásob potřebných ingrediencí, či nákup potravin. To vše v doprovodu otázek, které děti přiměly se zamýšlet nad tím, co jíme, z čeho je to vyrobeno či vypěstováno a kde, kolik toho uvaříme, kde nakoupíme, nebo co uděláme s odpady vzniklými po vaření. O čem jsme si s dětmi povídali, si mohli návštěvníci karnevalu prohlédnout, i přečíst spolu s ochutnávkou připravených dobrot. A kdo že letos přišel? Spousta kuchařů a kuchařinek, prodavačky, myšičky co vařily kašičku v zeleném rendlíčku, číšníci, servírky, perníčci, nějaké to ovoce, dokonce sushi, ryba,  pan popelář odvážející bio odpad, nebo dráček, co si určitě pochutnával na bio princeznách.

 Zveřejněno ve zpravodaji obce Čeladná v únoru 2017

 

 

 

REPORTÁŽ - Bramboriáda

Už jste někdy vyráběli náhrdelník nebo strašidýlka z brambor, skákali v pytli či poznávali čichem, která ze surovin je brambora? Tak tohle vše a mnohem více si mohli vyzkoušet děti, rodiče a prarodiče ve školce při podzimní BRAMBORIÁDĚ. Nechyběly také soutěže, kde se mohly utkat třeba manželské páry, kdo z nich oškrábe nejdelší slupku z brambory, nebo souboj děti a rodičů, kdo doskáče jako první s bramborou mezi koleny. Po hlasování byl oceněn také nejlepší bramborový pokrm připravený rodiči. Celá akce byla propojena s Ekoškolou, ve které je MŠ zapojena. Všichni účastníci si mohli ověřit své znalosti o bramborách v zábavně vzdělávacím testu a prakticky svými smysly odhadnout, která z nabízených bramborových kaší je z čerstvých brambor a která ze sušené směsi. Akce se náramně povedla i díky angažovanosti rodičů, kteří nás mile překvapili svou hojnou účastí.

 Zveřejněno ve zpravodaji obce Čeladná v listopadu 2017

 

 

 

REPORTÁŽ - Titulem to nekončí, my jedeme dál

Jak jste se mohli v uplynulém období dočíst, MŠ Čeladenská beruška byla za svou práci v oblasti ekologie a environmentální výchovy oceněna titulem Ekoškola.  Tento titul není oceněním doživotním, ale stejně jako vedení stále nově příchozích dětí k ekologickému myšlení a jednání, je to proces nekončící.  Už za dva roky budou členové ekotýmu usilovat o jeho obhájení. Velmi nás proto těší, že na úvodní ekoschůzku v tomto školním roce konanou 17. 10. 2016 se dostavili nejen stávající, ale i noví zájemci o členství v ekotýmu, či ti, kteří už MŠ opustili. Letos se členové ekotýmu budou zabývat oblastí jídla. Věděli jste například, že mezinárodní den potravin připadl na 16. října? Nebojte se, pokud nepatříte zrovna do ekotýmu,  ani vy nepřijdete o možnost se něco o tomto tématu dozvědět, či zúčastnit se veřejné akce. Rádi Vás budeme prostřednictvím veřejných akcí, webu MŠ, či článků informovat.

Koordinátor ekotýmu MŠ Čeladenská beruška

Lucie Kaločová

 Zveřejněno ve zpravodaji obce Čeladná v listopadu 2017

 

 

REPORTÁŽ - Ekotým ve Valdštejnském paláci

Dne 15. 6. 2016 vyrazily zástupkyně členů ekotýmu MŠ Čeladenská beruška na předávání mezinárodního titulu Ekoškola do Valdštejnského paláce v Praze. V slavnostní atmosféře sídla senátu jsme z rukou ředitele Sdružení Tereza Petra Daniše, senátorky Zuzany Baudyšové a dalších, obdržely titul a zelenou vlajku, která je symbolem Ekoškol na celém světě. Toto ocenění je pro nás zároveň závazkem i motivací k práci do budoucna.

Zveřejněno ve zpravodaji obce Čeladná v červenci 2016

 

 

REPORTÁŽ - Uklizeno

Jednu dubnovou sobotu, kdy se jindy válíme u kafíčka nebo chodíme na výlety, se sešla skupina malých i velkých uklízečů a uklízeček, aby se aktivně zapojili do celorepublikové akce „Uklidíme svět, uklidíme Česko neboli s Ekoškolou uklidíme Čeladnou“. Z našich výprav po okolí školky jsme měli za to, že snad ani nebude co uklízet. Jaké bylo naše překvapení, když jsme první velkou várku odpadků našli hned za školním hřištěm. V lesíku u Čeladenky pak už bylo odpadků tolik, že jsme si museli pomoct i dvoukolákem. Některé kousky jako záchodové prkénko nebo trenýrky nás i pobavily, s dalšími vznikaly hrůzostrašné historky. No schválně, co byste si mysleli, kdybyste našli čelist od krávy pokrytou mechem a ušní známku opodál? Víme, že akcí s úklidem se kolem Dne Země pořádá mnoho. V tomto případě opravdu platí: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“. Jsme přesvědčeni, že děti, které se takovéto akce zúčastní i v doprovodu rodičů, budou mít citlivější vztah k přírodě a ani je nenapadne někde po sobě nechat odpadky, když ví, kolik to dá práce je uklidit. Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli a přispěli k čistějšímu životnímu prostředí.

 

 Zveřejněno ve zpravodaji obce Čeladná v květnu 2016

 

 

REPORTÁŽ - Mezinárodní titul Ekoškola v Čeladné
Je nám velkou ctí a potěšením se s Vámi podělit o úspěch MŠ Čeladenská beruška, která za svou několikaletou a stále pokračující práci získala jako jedna z prvních mateřských škol v České republice prestižní mezinárodní titul Ekoškola. Obstáli jsme a splnili přísná kritéria ve všech 7krocích Ekoškoly. Těšíme se na slavnostní předání zelené vlajky, která Ekoškolu symbolizuje. Věříme, že jsme tímto oceněním potvrdili, že vést děti od útlého věku k citlivému chování k přírodě má smysl. Děkujeme tímto nejen členům ekotýmu MŠ, ale také všem, kteří se podíleli a podílí na udržení a zlepšení životního prostředí.

 Zveřejněno ve zpravodaji obce Čeladná v únoru 2016

 

 

REPORTÁŽ - Čeladenská Beruška usiluje o zelenou vlajku

Poprvé v tomto školním roce se sešel ekotým Čeladenské berušky, který tvoří zaměstnanci, děti, rodiče a další aktivní členové, aby zhodnotili své dosavadní úsilí v mezinárodním programu Ekoškola, ve kterém je MŠ zapojena od roku 2013. Ekotým na schůzce navrhl téma pro tento školní rok a rozdělil si úkoly k naplnění tématu prostředí. Padly také první návrhy akcí pořádaných ekotýmem pro děti, jejich rodiče i širokou veřejnost. Našim cílem je vytvořit ze školky ekologicky a demokraticky přívětivé prostředí blízké přírodě. Každodenním děním pracujeme na participaci výuky a ekologizaci provozu. Jádrem programu je metodika sedmi kroků ve čtyřech tématech, se kterou pracují Ekoškoly po celém světě, s její pomocí bychom chtěli naplnit všechny kritéria programu a dosáhnout tak mezinárodního titulu Ekoškola symbolizovaného zelenou vlajkou. V průběhu prosince proběhne v MŠ audit Ekoškoly a my věříme, že zúročíme naše úsilí, splníme přísná kritéria a budeme mezi prvními pěti mateřskými školami v České republice, které tento prestižní titul získají.  Program probíhá pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí. Koordinátorem programu v České republice je sdružení TEREZA. Odpovědí proč začínat s ekologickou výchovou již v předškolním věku může být heslo tvůrců mezinárodního programu Ekoškola „Velké změny začínají od nejmenších“.

Ekotým Čeladenské berušky

Zveřejněno ve zpravodaji obce Čeladná v listopad 2016

 

 

REPORTÁŽ - Naši planetu jsme nezdědili po předcích, ale půjčili jsme si ji od svých dětí.

Do programu Ekoškolka jsme se zapojili před téměř dvěma lety s chutí a vidinou prospěchu společnosti a prostředí, ve kterém žijeme. Nedávno jsme uskutečnili další schůzku ekotýmu složeného z personálu, rodičů a dětí školky. Navštívili nás také zástupci ekologického centra Sluňákov a nadace Tereza, aby zhodnotili naše aktivity a inspirovali se. Rekapitulovali jsme pokroky a navrhli další možnosti ekologické výchovy dětí i se zapojením rodin. Díky společné práci učitelek, dětí a rodičů jsme téměř v cíli v získání titulu Ekoškolka, čehož si považujeme nejen pro jeho prestiž, ale také pro další možnosti podpory při získávání dotací, díky kterým jsme již mohli realizovat rekonstrukci zahrady v hodnotě 1mil. 700tis. Jsme rádi, že můžeme takto přispět a reprezentovat naši obec. Oceňujeme práci učitelek, vážíme si rodičů a děkujeme jim za podporu, zájem a přímou účast na ekologické výchově dětí.

 

 

REPORTÁŽ - Jak má vypadat zdravý jídelníček nejen pro děti?

Věděli jste, že denní jídelníček dětí by měl obsahovat alespoň 3 porce zeleniny a 2 porce ovoce denně? Nebo – když už se nevyhnete přípravě jídla smažením, je zdravější variantou smažit na sádle než na oleji? Nejen o tom byla přednáška pro rodiče, pedagogy a zájemce, pořádaná 16. 2. 2015 v MŠ Čeladenská beruška výživovými poradci z řad rodičů naší MŠ, kteří tuto akci připravili z vlastního zájmu.Stěžejními tématy byla správná skladba jídelníčku,pravidelnost stravování a pitného režimu, složení a zdravá volba různých potravin, ale i typy a fígle, jak zdravé pokrmy připravit a zařadit do stravování dětí.A jak jinak začít zdravé stravování u dětí, než u sebe, a proto závěrečným a motivující bodem celé přednášky bylo měření zájemců na speciální váze. Kdo by nebyl zvědav, jak je na tom nejen s tělesnou hmotností, ale i například s procentem tělesného i viscerálního tuku, vody, svalové hmoty a hmotností kostí? A co teprve, když váha spočítá průměrný věk, kterému náleží váš metabolismus. Kdo by nechtěl mít metabolismus mladší až o patnáct let, než je jeho skutečný věk? A jak na to? Tak to můžete zjistit třeba na příští přednášce nebo přímo u výživových poradců, čímž bychom chtěli poděkovat paní Petře Blanar ze Světa zdraví a panu Marku Navrátilovi za jejich čas a motivaci ke zdravějšímu stravování nejen našich dětí, ale i nás samých. Pěstování odpovědnosti k prostředí, ve kterém žijeme: začínáme už ve školce Naši planetu jsme nezdědili po předcích, ale půjčili jsme si ji od svých dětí. Záleží nám na tom, aby naše děti a jejich potomci vyrůstali v čisté a zdravé přírodě, a proto je vedeme k zodpovědnosti již od raného věku. Od počátku provozu školky s dětmi třídíme odpad. Začali jsme papírem a nyní už ve školce třídíme i plast, sklo, nápojové kartony, kovy, elektrozařízení, bio-odpad (ten kompostujeme na školní zahradě), a nenošené oblečení dáváme charitě. Nepotřebný materiál také využíváme při výtvarném nebo technickém tvoření s dětmi. Díky tomu mohou zjistit, co se dá vyrobit z roličky toaletního papíru nebo co se skrývá uvnitř nefunkčního sendvičovače. Dětem vysvětlujeme souvislosti, chodíme s nimi k čističce odpadních vod nebo na skládku a ukazujeme, k čemu se dále využívá tříděný odpad. Minulý rok se nám společně s dětmi, rodiči, prarodiči i tetami z dětského domova podařilo nasbírat tolik papírového sběru, že jsme zachránili 12 vzrostlých stromů. Z peněz za sběr jsme dětem mohli koupit 1200 kusů dřevěných kostek. Nemůžeme ovlivnit celý svět, ale každý z nás může udělat něco pro své okolí a svým příkladem ukázat cestu dalším lidem, kterým není lhostejná budoucnost naší planety.

 

 

REPORTÁŽ - Slovo ředitelky

V minulem roce jsme se stali pilotní mateřskou školou v rámci programu Ekoškola a tento rok budeme pilně pracovat na tom, abychom prestižní mezinárodni titul Ekoškola získali. K tomu je potřebné zvládnout 7 základních kroků a navíc se musí každé dva roky obhajovat.

 

 

REPORTÁŽ - Koutek pokusů a objevů

Obě třídy naší školky mají koutek, kterému říkáme pokusy a objevy. Tento koutek pomáhá dětem procvičovat smysly, pozornost, logické úsudky, ale i budování úcty k životnímu prostředí. Je to velmi oblíbené místo nejen dětí, ale i rodičů. Je v něm něco z živé i neživé přírody. Sbírku rozšiřujeme úlovky z výletů do přírody: kamínky, šiškami, plody stromů, ulitami, uhynulým hmyzem nebo vosími hnízdy. Často nám něco přinesou i rodiče, třeba mušle z dovolené u moře, mrtvého broučka, herbáře nebo klasy obilovin. Podařilo se nám získat například vzorník srstí savců od ovečky až po vačici nebo sbírku per ptáků. K objevování využíváme lupy, váhy, encyklopedie a v přírodě dalekohledy nebo atlasy. Děti mohou porovnávat a třídit nerosty, na hmatovém vzorníku ověřovat cit prstů a rozlišovat pomocí vzorníků druhy látek či papírů nejen okem, ale i hmatem. Z živé přírody máme v koutku floru i faunu. Pravidelně rozšiřujeme sbírku kaktusů během čeladenské výstavy kaktusářů. Letos nám rodiče přinesli různé druhy bylinek. Některé jsme vysadili na zahradu a některé máme přímo ve třídě, takže si děti mohou svačinu ozvláštnit třeba čerstvě utrženou pažitkou. Velmi oblíbená jsou v naší školce všudypřítomná zvířátka. Děti se jejich přítomností učí, že zvířátka vyžadují péči a odměnou je možnost pomazlit se s nimi nebo je pozorovat. Koutek slouží také jako místo, kde provádíme pokusy, při kterých se děti seznámí s chemií i fyzikou. V minulém školním roce jsme měli velké téma o elektřině. Začali jsme jednoduchými pokusy se statickou elektřinou a pokračovali až po sestavení elektrického obvodu. Letos jsme zkoušeli, jak to vypadá, když sopka chrlí lávu nebo jak se dá „kouzlit“ s kypřícím práškem do pečiva či škrobem.

Zápis
Projekty
Třídy
Ekoškola

Co potřebují děti do školky

Jak se mám svému dítěti před vstupem do školky věnovat?

VÍCE INFORMACÍ

NOVINKY - CO JE U NÁS NOVÉHO?

MÁTE DOTAZ? Napište nám.

kod